Beste patiënten, er zijn de laatste tijd heel wat onduidelijkheden ivm Covid-19 en onze huisdieren. Wij hebben persoonlijk contact gehad met de afdeling virologie aan de faculteit diergeneeskunde Gent (Prof Hans Nauwynck). Volgende publicatie mag als correct aangenomen worden:

Een recent een nieuwe publicatie van het Harbin institute te China toonde aan dat een aantal diersoorten gevoelig zijn aan een infectie met Covid-19. Let wel, al deze bevindingen zijn onder experimentele condities, dit betekent NIET dat dit ook onder natuurlijke omstandigheden gebeurt!

  • Varken, kip en eend blijken niet gevoelig te zijn (voedingswaren dus veilig).
  • Hond blijkt laaggevoelig te zijn (geen ziekte!).
  • Fretten en katten daarentegen zijn wel gevoelig! Bij katten gebeurt er wel degelijk vermeerdering van het virus ter hoogte van de luchtwegen met weefselschade als gevolg (zeker jongere dieren). In deze studie waren deze geïnfecteerde katten niet ziek. Geïnfecteerde katten kunnen wel andere katten besmetten.
  • Overdracht van deze besmette dieren naar de mens is NIET aangetoond!

Voor alle mensen blijft de belangrijkste infectiebron de mens zelf! Verder gaan wij als dierenarts ons extra beschermen tegen eigenaars en daarnaast tegen zijn/haar kat door de nodige hygiënische maatregelen te nemen. Weldra kunnen ook wij als dierenarts ons testen om te kijken of wij al dan niet beschermende antistoffen tegen het civid-19 virus hebben. Indien positief kunnen wij ons werk op een iets veiligere en gemakkelijkere manier verder uitoefenen en zal de praktijk openblijven voor spoedgevallen en afhalen van medicatie en voeding.

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00984-8